Spabad - Swimspa - Pooler - och mer.

Detta är bara ett utplock bland de produkter som finns i vårt breda sortiment. Om ni inte hittar det ni söker så är ni hjärtligt välkomna att besöka vår butik!

 

Day Tabs classic 2,5 kg
Klassisk klortablett på 7 g. Den tillverkas av ostabiliserat klor och kan användas för dagsklorering av alla typer av pooler - både inomhus och utomhus. Day Tabs tillsätts direkt i bräddavloppets korg och upplöses där inom 1-2 timmar.
Super Boost 2,5 kg
Ett lättlösligt ostabiliserat och starkt verkande granulat som kan användas i alla typer av pooler, både för dagsklorering och periodvis chockklorering. Super Boost lämpar sig särskilt väl för chockklorering eller snabb uppklorning av pooler där man normalt använder desinfektionsmedel med långsam upplösning, t.ex. Tempo Stick, Maxi 2000 eller Bromin-tabletter.
MAXI 2000 5 kg
Specialformulerade 200 g Pool Pucks med inbyggd multieffekt som sänker den dagliga klorförbrukningen. Maxi 2000 Pool Pucks har stabiliserat klor med inbyggt flockningsmedel och pH-buffert för att säkerställa maximal klarhet och samtidigt göra det lättare att justera vattnets pH och alkalinitet. För att undvika överstabilisering och därpå följande "klorblockering" bör cyanursyravärdet testas ett par gånger under badsäsongens gång. Om nivån är för hög kan den sänkas genom utspädning av poolvattnet med rent nytt vatten.
Super KleRal 3 liter
Alla typer av alger kan brytas ned och bekämpas med högeffektiva Super KleRal, som kan tillsättas i alla slags pooler oberoende av vilka desinfektionsmedel som används. Super KleRal tillförs antingen periodvis som ett algförebyggande medel, eller efter behov för direkt bekämpning av algangrepp i vattnet, då vattnets naturliga blå färg plötsligt skiftar över och får en typisk alggrön nyans. Super KleRal har inbyggd flockningseffekt som gör att nedbrutna alger klumpas ihop och fastnar i sandfiltret.
Ph minus 3 kg
Sänker poolvattnets pH-värde. För högt pH-värde gör att vattnet blir grumligt eller mjölkaktigt. pH Minus är det mest använda balanserings- och justeringsmedlet för poolvård, och det viktigaste. Mät därför pH så ofta som det är möjligt. Den önskade mängden pH Minus hälls i en plasthink och upplöses i rent vatten. Lösningen hälls sedan i poolen framför inloppsmunstyckena medan filterpumpen får gå.
Ph plus 5 kg
Höjer poolvattnets pH-värde. För lågt pH-värde gör vattnet aggressivt för poolens metalldelar. Den önskade mängden pH Plus hälls i en plasthink och upplöses i rent vatten. Lösningen hälls sedan i poolen framför inloppsmunstyckena medan filterpumpen får gå.